Vilka vi är

Credo är latin och betyder Jag tror.

Credo Umeå är en kristen, ekumenisk studentförening som har funnits på Umeå universitet sedan 1964. Vår uppgift är att hjälpa kristna studenter att växa i tron i god gemenskap, och att nå ut med budskapet om Jesus till studenterna på universitetet.  Du kan läsa mer om vår vision och trosgrundval på vår dokumentsida.

Vi är en del av riksrörelsen Credo Sverige, en ekumenisk organisation som finns på många universitet, högskolor och gymnasieskolor i Sverige. Credo Sverige är indelat i geografiska regioner och vi tillhör regionen Credo Norr. I Credo Norr finns två andra Credoföreningar: Credo Östersund och Lukas i Luleå. Credo Sverige är även en del av IFES (International Fellowship of Evangelical Students) som finns i ca 150 länder.

Vad vi gör

I Credo Umeå träffas vi regelbundet på olika samlingar och aktiviteter. Du behöver inte vara medlem eller kristen för att hänga med och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Tid och plats för kommande träffar hittar du i vårt program eller i vår facebookgrupp.

Våra samlingar på tisdagskvällar är hjärtat i vår gemenskap. På tisdagssamlingarna träffas vi och lyssnar på föredrag, samtalar om livet och tron, fikar och ber. Vi samlas kl. 19.00 i Tryggheten i Samhällsvetarhuset, en trappa ned från entréplanets lunchrum.

Vissa tisdagar är vi på andra ställen, och vi har även andra aktiviteter än tisdagssamlingarna. De kan du läsa om här nedan.

I Guds närhet

En tisdag i månaden samlas vi i Sjukhuskyrkan för att ha andakt, lovsjunga Gud och be för varandra, Credo och universitetet. Sjukhuskyrkan hittar du om du går till centralhallen på sjukhuset och vidare in i korridoren som ligger till höger om restaurangen.

Grubbelcafé

Ungefär en gång i månaden har vi grubbelcafé i Tryggheten i samhällsvetarhuset. Det innebär att en talare introducerar ett diskussionsämne som vi sedan pratar om och fikar. Vi berör oftast allmänna existentiella frågor som är relevanta oavsett om du är kristen eller inte, så du är välkommen som du är!

Lunchbön

Varje tisdag har vi lunchbön i Studentkapellet i Naturvetarhuset. Bönen hålls mellan 12.15-12.30 och efteråt kan man äta lunch tillsammans om man vill. Du kan komma så länge du har tid, även om det är två minuter.

Evangelisation

Några gånger per termin har vi olika evangelisationssatsningar, till exempel lunchföreläsningar på universitetet för att berätta om vem Jesus Kristus är, eller fikautdelning till studenter. Kom med och få stöd att prata om din tro med dina kursare!