Kallelse till extra årsmöte 2017-05-23

Vi kommer att hålla ett extra årsmöte i Tryggheten tisdagen den 23 maj kl. 18:30. Årsmötet beräknas ta ungefär en halvtimme och vara över innan kvällens aktiviteter börjar kl. 19. På årsmötet kommer vi att välja in en ny styrelsemedlem och avtacka Madeléne Åsbringer, som avgår från styrelsen.

Tid: Den 23 maj 2017 kl 18.30.

Plats: Tryggheten i Samhällsvetarhuset på Umeå Universitet. Följ skyltning från Lindellhallen.

Välkomna!


Notice of the summoning of an EGM

An extraordinary general meeting will be held in Tryggheten in the Social Sciences Building at 18:30 on May 23rd 2017. For more information in English, please check the calendar.

Welcome!

Kallelse till årsmöte 2017-01-17

Det har nu åter blivit dags för oss att att hålla årsmöte. Vi ska gå igenom föreningens räkenskaper och verksamhet för år 2016, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, välja en ny styrelse för den kommande terminen, fastställa 2017 års budget och behandla andra frågor som ni medlemmar vill att vi ska ta upp. Kom och utnyttja din medbestämmanderätt som medlem!

Om du vill att någon särskild fråga ska behandlas på årsmötet, så ska du skicka en motion till styrelsen via info@credoumea.nu senast en vecka i förväg.

Tid: Den 17 januari 2017 kl 19.00 (Motioner lämnas in senast den 10 januari till info@credoumea.nu).

Plats: Tryggheten i Samhällsvetarhuset på Umeå Universitet. Följ skyltning från Lindellhallen.

Välkommen!


Notice of the summoning of the 2016 AGM

An annual general meeting will be held in Tryggheten in the Social Sciences Building at 19:00 on January 17th 2017. For more information in English, please check the calendar.

Welcome!

Detta är Credo Umeås blogg

Hej och välkommen till bloggen!

På vår förra hemsida hade vi ett inslag vi kallade styrelsenytt, som gick ut på att vi i styrelsen varannan vecka skrev en liten betraktelse. Den här bloggen kommer ha ett delvis annat koncept, och här kommer du att hitta inlägg som handlar om vad Credo Umeå har gjort för roliga saker på sistone. Du kommer också kunna läsa om hur ex-credoiter numera har det. Slutligen kommer vi också ha en kategori för korta betraktelser och liknande. Vi hoppas att du hittar något intressant att läsa!

Vill du skriva ett inlägg på något av dessa teman? Kontakta oss så pratar vi om det.